slovnik Záložka "Slovník"

Popis ikon na záložce

Ikony v horním řádku:

menu - hlavní menu.

zvuk - ovládání hlasitosti médií.

historie - historie vyhledávání ve slovníku.

nápověda - zobrazí/skryje tuto nápovědu.

menu - kontextové menu.

Ikony pro hledání v hlavní části:

vlajka nebo jiná vlajka - přepínání jazyka hledání (krátký klik ponechá hledaný text; dlouhý klik vrátí poslední hledaný text v opačném jazyce).

vymaž - vymaže hledaný text.

vložit - do hledání vloží text ze schránky.

hledat - vyhledání slovíčka v programu nebo na internetu.

Ikony u vyhledaných slovíček:

hledat - provede zpětný překlad.

zvuk - přehraje cizí slovíčko pomocí externího programu "převod textu na řeč".

oblíbené - rychle vloží slovíčko do lekce "Oblíbená slovíčka".

Hledání ve slovníku

Vyhledávání ve slovníku funguje ve třech režimech:

 • Rychlý režim hledání
 • Hledání v aplikaci (offline)
 • Hledání na internetu (online)

Pokud slovíčko nenajdete v jednom z režimů, vyzkoušejte i ty další.

Rychlý režim hledání

Rychlý režim hledání ukazuje výsledky hledání již během psaní slovíčka do řádku pro hledání. Pozor! Vámi vytvořená či importovaná slovíčka se při tomto hledání nemusí zobrazit. Tento režim je náročný na paměť. Aplikace jej sama vypne v případě, že zařízen má opakovaně málo paměti nebo načítání dat trvá příliš dlouho. Ručně lze tento způsob hledání vyplnou v nastavení apliakce.

Hledání v aplikaci (offline)

Po kliknutí na ikonu hledání hledej a po výběru volby "na Jiki Slovíčka" vyhledáte slovíčko v databázi programu. Po tomto vyhledání lze se slovíčkem dále pracovat. Například vkládat do lekcí a podobně. Stačí na slovíčko kliknout a vybrat si z nabízených možností. Další možností, jak hledat v aplikaci je kliknutí na výsledek rychlého hledání.

Hledání na internetu (online)

Pro vyhledávání na internetu opět použijte ikonu hledání hledej a poté vyberte jeden z několika nabízených serverů. Výsledek hledání se Vám objeví v interním webovém prohlížeči.

Přepnutí jazyka hledání

Pro přepnutí jazyka pro hledání použijte kliknutí na ikonu vlajky nalevo od řádku pro zadávání hledaného textu. Krátké kliknutí změní jazyk pro hledání slovíčka a ponechá aktuálně hledaný text. Dlouhé kliknutí změní jazyk pro hledání a zobrazí naposledy v daném jazyce hledaný text.

Hledání v aplikaci - speciální možnosti

V režimu hledání v aplikaci je možno využít (bez uvozovek):

 • zástupný znak "*" pro libovolný počet znaků
 • zástupný znak "?" pro jeden znak
 • zadání "/umim" nebo "/umím" pro zobrazení slovíček se znalostí "umím"
 • zadání "/tusim" nebo "/tuším" pro zobrazení slovíček se znalostí "tuším"
 • zadání "/neumim" nebo "/neumím" pro zobrazení slovíček se znalostí "neumím"
 • zadání "/nova" nebo "/nová" pro zobrazí slovíček čekajících na zařazení do učení
 • zadání "/den" pro zobrazení slovíček zopakovaných za posledních 24 hodin
 • zadání "/tyden" nebo "/týden" pro zobrazení slovíček zopakovaných za poslední týden
 • zadání "/mesic" nebo "/měsíc" pro zobrazení slovíček zopakovaných za poslední měsíc
 • zadání "/deaktivovano" nebo "/deaktivováno" pro zobrazení slovíček deaktivovaných z učení

Menu