Jiki Další informace

Nejde mi přehrát zvuk

Aplikace je ozvučena pomocí externího programu na převod textu na řeč (Text-to-speach engine). Čeština je podorována až od Androidu 4.3 (zařízení musí mít nastavenu češtinu) a od Android 5.0 (bez ohledu na jazyk telefonu). Pokud aplikace zvuk nepřehrává zkuste následující:

1. ověřte, že máte nahlas nastavenou hlasitost pro audio

2. ověřte, že máte naistalovaná nějaký text-to-speach modul na převod řeči. Například: Převod textu na řeč Google a v něm i potřebné jazykové balíčky.

3. zkontrolujte v nastavení Vašeho zařízení - Jazyk a zadávání - Možnost převodu text-řeč - Preferovaný modul TTS, že zde máte vybraný podporovaný TTS modul.

Aktivace slovíček pro učení

Aktivovat slovíčka pro učení je možné po kliknutí na slovíčko na záložce Slovník pomocí kontextové volby "Nastavit učení... Aktivovat".

Import slovíček z externího souboru

Do aplikace je možno importovat slovíčka z externího souboru na záložce Lekce učené slovíčko;jeho překlad slovíčko. Tedy například takto:
car;autíčko
blue;modrá barva

Aplikace rozezná kódování češtiny Windows (CP1250) nebo Linux/Android (UTF-8). CSV soubor vytvoříte nejlépe z excelu, pokud ve sloupci A máte učené výrazy a ve sloupci B jejich překlady volbou "uložit jako" a vybráním CSV soubor (oddělený středníky), nebo jej můžete vytvořit v jakémkoli jednoduchém textovém editoru jako prostý text. Dbejte na to, aby středník byl pouze oddělovačem učeného slovíčka a jeho překladu a jinak se v textu nevyskytoval. Slovíčka budou importována do lekce, jejíž název bude shodný s názvem importovaného souboru.

Stejně jako při jakémkoli větším zásahu do databáze silně doporučuji předem si udělat zálohu databáze (kontextové menu vpravo - Export/Import - Export uzv. databáze).

Přenesení databáze do jiného zařízení

Data z aplikace je možné přenést do jiného zařízení (např. nového telefonu) tímto způsobem:

1. V původním zařízení vyberte vpravo nahoře ikonu menu (tři tečky) -> Export/import dat -> Export databáze. Vyberte kam se má databáze uložit. Standardně je to složka Download.
2. Překopírujte databázový soubor (má název z čísel reprezentující datum a čas vytvoření) do nového telefonu (např. přes počítač).
3. V novém zařízení postupujte obdobně Menu (tři tečky vpravo nahoře) -> Export/import dat -> Export databáze.

Do aplikace je možno importovat slovíčka z externího souboru na záložce Lekce učené slovíčko;jeho překlad slovíčko. Tedy například takto:
car;autíčko
blue;modrá barva

Aplikace rozezná kódování češtiny Windows (CP1250) nebo Linux/Android (UTF-8). CSV soubor vytvoříte nejlépe z excelu, pokud ve sloupci A máte učené výrazy a ve sloupci B jejich překlady volbou "uložit jako" a vybráním CSV soubor (oddělený středníky), nebo jej můžete vytvořit v jakémkoli jednoduchém textovém editoru jako prostý text. Dbejte na to, aby středník byl pouze oddělovačem učeného slovíčka a jeho překladu a jinak se v textu nevyskytoval. Slovíčka budou importována do lekce, jejíž název bude shodný s názvem importovaného souboru.

Stejně jako při jakémkoli větším zásahu do databáze silně doporučuji předem si udělat zálohu databáze (kontextové menu vpravo - Export/Import - Export uzv. databáze).

Sdílet lekci online

V aplikaci vytvořené lekce můžete sdílet s ostatními uživateli kliknutím na lekci a z kontextového menu vlevo vybráním volby "Sdílet lekci online". Před vlastním sdílením se prosím přesvědčte, že název lekce odpovídá jejímu obsahu a bude pro ostatní pochopitelný. Sdílením lekce online umožnujete ostatním tuto lekci plně využívat včetně její úpravy a republikování. Lekce nevhodně pojmenované, s nedostatčným obsahem a lekce sdílené v rozporu s autorským právem budu mazat.

Potřebuji internetové připojení?

Aplikace k většině činností nepotřebuje internetové připojení a je plně použitelná offline. Pouze možnosti vyhledávání na internetu samozřejmě potřebují internetové připojení.

Kam aplikace ukládá data?

Aplikace logy a pomocné soubory zapisuje do adresáře něco jako /storage/Android/data/engczfreevocabulary.app/files. Exporty a importy jsou přednastavené do adresáře Download. Tento je ale možno změnit.

Menu