uceni Záložka "Učení"

Popis ikon na záložce

Ikony v horním řádku:

menu - hlavní menu.

zvuk - ovládání hlasitosti médií.

lekce - výběr lekce.

nápověda - zobrazí/skryje tuto nápovědu.

menu - kontextové menu.

Ikony v hlavní části:

ukaž - ukáže překlad.

pomoc - ukáže pomoc pro překlad.

umím - klikněte pokud slovíčko znáte.

neumím - klikněte pokud váháte.

neumím - klikněte pokud slovíčko neznáte.

hledat - vyhledejte slovíčko v aplikaci (JIKI) nebo na internetu (WWW).

Ikony v dolním řádku:

hledat - přepne na záložku "Slovník".

poslech - zkoušená slovíčka spustí na záložce "Poslech".

zvukzvuk - zapne/vypne automatické přehrávání audia učeného slovíčka.

vlajka nebo jiná vlajka - přepínání jazyka pro učení.

automautom - zapně/vypne automatické střídání jazyka pro učení.

hlavní menu - přepne do "Nastavení" aplikace.

nastavení - nastaví hlavní ovládací tlačítka vpravo nebo dolu.

edit - umožní upravit slovíčko.

Popis záložky

Učení probíhá tak, že aplikace vybere slovíčko k učení, toto zobrazí a poté čeká na reakci uživatele. Překlad se ukáže po kliknutí na tlačítko "[ukaž UKAŽ]". Pokud správný překlad neznáte, můžete i opakovaně kliknout na tlačítko "[pomoc POMOC]". Po zobrazení překladu je na Vás, abyste klinutím na "[umím Umím]", "[neumím Tuším]" nebo "[neumím Neumím]" rozhodli, jak moc slovíčko umíte. Podle Vaší odpovědi budete slovíčko opakovat častěji nebo méně často.

Barevná ikona vedle slovíčka ukazuje Vaši současnou znalost slovíčka. Modrá barva - nové slovíčko v učení. Červená barva - slovíčko neumíte. Žlutá barva - slovíčko umíte trochu. Zelená barva - slovíčko již umíte dobře. Přesná znalost slovíčka se zobrazuje vpravo nahoře jako druhý zlomek. Např. 4/10 znamená že znalost slovíčka je 4 z 10 možných. Nejméně je -5.

Tlačítka "[umím UMÍM]" a "[neumím NEUMÍM]" je možné přidržet delší dobu. Tento dlouhý klik programu řekne, že slovíčko už hodně umíte (respektive vůbec neumíte). Je to jako něklikrát za sebou zodpovědět umím nebo neumím.

Tlačítka "[hledat JIKI]" a "[hledat WWW]" je možné využít k zobrazení dalších možných překladů. Dlouhým klikem na tlačítko [WWW] si můžete vybrat server pro online překlad slovíčka. Jednoduchým klikem vyvoláte poslední možnost.

Kliknutím na slovíčko se spustí externí Text-to-spech engine a tento slovíčko vysloví. Pokud se nic neozve, máte pravděpodobně ztlumený zvuk pro média nebo nemáte naistalovaný Text-to-speach engine nebo jeho jazyková data. Více na Další info - Nejde mi přehrát zvuk. Zvolit, zda má apliakce slovíčka vyslovovat automaticky při zobrazení můžete v Nastavení.

Dlouhý klik na slovíčko vyvolá menu, které zobrazuje další možnosti pro práci se slovíčkem.

V "Nastavení" je pak další řada možností, jak si učení přizpůsobit. Na větších telefonem pro snažší ovládání jednou rukou doporučuji nastavit si ovládací tlačítka vpravo.

Přiřazovací hra

Přiřazovací hra slouží k hlubší fixaci neznámých slovíček. Je zařazována v učení mezi jednotlivými lekcemi. V Nastavení je možno určit kolik slovíček se má v přiřazovacím cvičení opakovat. Zadáním nuly se přiřazovací cvičení vypne. Přiřazovací cvičení nemá vliv na znalost slovíčka.

Menu